Goede Gesprekken I

Ik weet niet of kraaien kleine spechtjes liefhebben, in de appetijtelijke zin des woords, maar het viel me op dat moeder specht voor de ingang van haar nest vorige week meneer de kraai van repliek diende op een manier die er op duidde dat laatstgenoemde iets buitengewoon euvels in de zin had gehad met betrekking tot moeder spechts nageslacht. Ze waren alleszins niet bij elkaar op de koffie, zoveel was duidelijk. Meneer de kraai was niet welkom.
Er zijn in elk geval 3, mogelijk 4 spechtennesten in Het Park. Wat een weelde. Maar ook, als ik bovenstaand juist heb geïnterpreteerd, wat een voedsel.

Enkele weken geleden ontdekte ik op een lunchpauzewandeling nest 1. Het was er een gepiep van jewelste. Enige dagen later ontdekte ik nest 2. Veel minder gepiep, kennelijk slechts 1 nakomeling.
Deze week ontdekte ik een derde nest maar moest kort daarop constateren dat nest 1 en 2 verlaten waren. Ik weet niet of de kleintjes zijn opgegeten of uitgevlogen.
Jonge spechten verraden zich door onafgebroken te piepen. Je hoort de goede gesprekken die ze voeren met de ouders al van grote afstand. Al spreek ik geen spechts, ik durf te beweren dat de gesprekken veelal over voedsel handelen: Piep!! Honger!!

lutek Donderdag 02 Juni 2011 at 10:56 am | | default
Gebruikte Tags: ,

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in reacties te voorkomen, moet je deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.